HET BESLAGREGISTER BIEDT MEER DUIDELIJKHEID EN ZEKERHEID.
Per 1 januari 2016 is de verordening digitaal beslagregister gerechtsdeurwaarders (DBR) in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding zijn gerechtsdeurwaarders verplicht nieuwe periodieke derdenbeslagen (onder andere loonbeslagen) aan te melden bij het register en kunnen ook alleen zij het register raadplegen. De komende periode zullen ook reeds opgelegde beslagen aan het register worden toegevoegd.

Het belang van het beslagregister.
schuldenaar. Hierdoor kunt u onnodige proces- en/of executiekosten voorkomen, of deze kosten zo veel mogelijk beperken. Tevens moet het DBR eraan bijdragen dat de beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. De overheid heeft aangegeven voorlopig nog geen aansluiting te zoeken bij het register.

Wat is uw belang.
Het is voor u als schuldeiser van belang te weten dat alleen gerechtsdeurwaarders toegang hebben tot het beslagregister. Incassobureaus kunnen u dus niet informeren over de beslagpositie van uw debiteur. Als u ons kantoor een opdracht aanbiedt, die valt onder de bovenstaande verordening, dan zijn wij verplicht het beslagregister te raadplegen. Daardoor kunnen wij u als opdrachtgever beter informeren over de verhaalbaarheid en of deze (mits onveranderde omstandigheden) meer dan drie jaar op zich laat wachten. Echter is de informatie die wij u mogen verstrekken aan de hand van de raadpleging wel beperkt en kunnen wij u geen mededelingen doen over vorderingen en beslagen van overheidsinstanties. Meer informatie over het digitale beslagregister en de Wet bescherming persoonsgegevens vindt u hier.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan kunt natuurlijk altijd contact met ons kantoor opnemen.
Zaken en Feiten digitaal ontvangen?
Ontvangt u Zaken en Feiten nog niet automatisch via uw email, vul dan hieronder uw gegevens in.
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Bedrijfsnaam*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*

* = verplicht